top of page

KURSE DHE TRAJNIME

PËR SECILIN,
DIÇKA

GettyImages-1185947611.jpeg

Mirë se vini në trajnim!

Përmirësimi i vazhdueshëm i aftësive teknike të stafit të agjencisë së udhëtimit gjatë punës me GDS është një aktivitet integral dhe mjaft i rëndësishëm i Travelport.

Trajnimi ofrohet nga personel i zyres sone me përvojë afatgjatë në turizëm, profesionistë ne fushen e turizmit dhe të certifikimit IATA. Përveç njohurive tona për GDS, nxënësit tanë do të marrin gjithashtu njohuri për çështjet e përgjithshme që lidhen me shitjen dhe akomodimin e biletave.

Ne ofrojmë trajnime të rregullta të përshtatura për klientët tanë.

Ne gjithashtu kemi një përgjigje pozitive për webinarët  tanë të shumtë, një format trajnimi popullor, i përshtatshëm për të rifreksuar informacionin apo per  tu perditesuar me te rejat e sistemit. Avantazhi është se ky trajnim zhvillohet në distancë për një numër më të madh të dëgjuesish, kështu që stafi i agjencive të udhëtimit nuk duhet të largohet nga vendi i tyre i punës.

Çdo pjesëmarrës i kursit merr një sërë manualësh të shtypur (shumica e të cilave janë shkruar shqipe). Të gjitha manualet tona dhe tekstet e rekomanduara mund të shkarkohen direkt nga faqja jonë. Qëllimi ynë është që çdo trajnim të jetë i dobishëm dhe i këndshëm për të gjithë.

Ju mirëpresim t’iu shohim në një nga sesionet e trajnimit të Travelport-it!

DATA E TRAJNIMIT

Më poshtë do të gjeni një listë të kurseve individuale për t'u regjistruar. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me trajnimin, ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni ne galileo@travelportalbania.com

GettyImages-681268624.jpeg

KURSI BAZË

Kursi Bazë: 3 Ditë

Objektivi: Përvetësimi i njohurive bazë të sistemit të rezervimit të nevojshëm për të punuar në një agjenci udhëtimi. Kursi përfundon me një testim dhe dorëzimin e një certifikate ndërkombëtare.

Përmbajtja: Disponueshmëria e vendeve, elementet e  rezervimeve te biletave, vendosja e SSR te ndryshme, ndarja e queuve, llojet dhe rendesia e queueve, anullimet e nje rezervimi sipas statusit te rezervimit, et.

KURSET BAZË TË VITIT 2022 ZHVILLOHEN MË:

MUAJI                                    DATA

Janar                                   18 - 20

Shkurt                                   15 - 17

Mars                                      22 - 24

Prill                                         26 - 28

Maj                                          17 - 19

Qesrshor                              15 - 17

Korrik                                      19 - 21

Gusht                                    24 - 26

Shtator                                  21 - 23

Tetor                                       18 - 20

Nëntor                                   23 - 25

Dhjetor                                   14 - 16

Kursi i ticketimit

Kohëzjatja: 2 - 3 ditë

Objektivi: Aftësia për të shfaqur automatikisht biletat dhe për te realizuar procesin e exchange-it.

Përmbajtja: Vlerësimi i rezervimit, lëshimi i biletave dhe EMD, rivalidimi i biletave elektronike, anulimi dhe rimbursimi i biletave, raporti ditor, maskë manuale, maskë IT, shkëmbime automatike dhe manuale të biletave.

Njohuritë e kërkuara para trajnimit: Përfundimi i kursit bazë GDS Travelport+

Datat e kursit: per te interesuarit ju lutemi kontaktoni në galileo@travelportalbania.com

GettyImages-523345090.jpeg

Kursi Refresh:

Kohëzgjatja: gjysmë dite deri në një ditë

Objektivi: Të rigjallëroj dhe të përsërisë njohuritë bazë të Travelport+. Mundësia për të plotësuar vetëm disa njësi tematike bazuar në kërkesat tuaja

Rifresim i njohurive:

  • Rezervimi + queue: përsëritni të gjitha hapat e rezervimit, SSR, OSI, Smartpoint dhe shumë më tepër.

  • Hotele + makina: disponueshmëria, rezervimi.

  • Bileta: lëshimi dhe anulimi i biletave, manual + maskë IT,etj

Datat e kursit: per te interesuarit ju lutemi kontaktoni ne galileo@travelportalbania.com

bottom of page