top of page

KUSHTET DHE SHKURTESAT

EMERTIMET DHE FJALORI

GettyImages-643644006.jpeg

Sistemi Global i Shpërndarjes (GDS / CRS)

është një sistem global i shpërndarjes që mundëson transaksione të automatizuara midis ofruesve të shërbimeve (linjave ajrore, hoteleve, makinave etj) dhe agjencive të udhëtimit. GDS u mundëson agjencive të kenë qasje në oraret e fluturimit, çmimet, rezervimet e biletave, akomodimin në hotele, biletat e trenave dhe rezervimet e makinave. Në Evropë, Galileo, Amadeus, Sabre dhe Worldspan janë GDS-të më të përdorura.

 

IATA (International Air Transport Association)

është një shoqatë e transportuesve ajrorë ndërkombëtarë që i ndihmon transportuesit të krijojnë rregulla për bashkëpunimin e ndërsjelltë dhe gjithashtu bashkëpunimin ndërmjet transportuesve dhe agjencive të udhëtimit.

OW (One Way)

eshte nje fare për një rrugë të vetme, nga një pikë drejt destinacionit pa pjesën e kthimit.

 

RT (Round Trip)

janë rrugët e bëra nga ajri nga pika e fillimit të rrugës dhe kthimi në të njëjtën pikë.

CT (Circle Trip)

Udhëtimi ajror në të cilin pika e origjinës është gjithashtu destinacioni përfundimtar, por nuk është një udhëtim i rrumbullakët sepse përfshin më shumë se një ndalesë. Për shembull: A në B, B në C, C në A.

RTW (Round-the-World fares)

 janë tour-e në botë. Itineraret duhet të jenë pikat nga të tre zonat e IATA dhe udhëtarët duhet të udhëtojnë fizikisht përmes të dy oqeaneve - Atlantikut dhe Paqësorit.

ADVP (Advance Purchased Period)

është një periudhë e abonimit që përcakton se sa kohë duhet të blihet bileta përpara nisjes. Është dhënë me numrin e ditëve 7,14.

BSR (Banker‘s Selling Rate)

është norma e përdorur nga sistemi për konvertimin e monedhës.

RBD (Reservation Booking Designator) – rezervimi klases.

BSP - (Billing and Settlement Plan) – Procesi IATA i pagesave të pagesave ndërmjet agjencive dhe linjave ajrore

GMT (UTC) – Greenwich Mean Time (Universal Time Coordinated) është koha e meridianit zero (meridiani zero që kalon përmes Greenwich në Angli)

MCT Minimum Connecting Time –Koha minimale e nevojshme për të kaluar nga një fluturim në tjetrin.

PNR / Vendor Locator - Passenger Name Record / file i rezervimit.

MPM - Maximum Permitted Mileage – kilometrazhin maksimal të lejuar nga pika e origjinës deri në destinacionin e komponentës tarifore të dhënë

TSA - Transportation Security Administration - shprehja përdoret në lidhje me vendosjen e datës së rezervimit të pasagjerit.

APIS – të dhënat e pashaportës që ndodhen në rezervim.

FOID –numri i dokumentit qe provon vërtetësinë e pasagjerit ne check-in.

DOB (Date of Birth) – data e lindjes

UMNR – unaccompanied minor - është një fëmijë që udhëton vetë në moshën 5 deri në 14 vjeç.

Stopover

është pika ku pasagjeri do të ketë një pushim për më shumë se 24 orë.

Transfer

është pika pasagjeri nuk qëndron më shume se 24 orë.

Direct Flight – fluturim i drejtpërdrejtë, një fluturim që operohet nën të njëjtin numër nga vendi i nisjes deri në destinacionin përfundimtar (mund të ketë një ndalesë).

Non-Stop Flight – ështe një fluturim direct pa ndalesë

Inbound – rruga nga destinacioni fillestar drejt destinacionit prej nga është nisur pasagjeri.

Outbound – rruga nga pika e origjinës drejt destinacionit.

Destination-  Vendi i mbërritjes

Origin - është pika fillestare e udhëtimit.

Open Jaw - janë rrugët e ashtuquajtura jo të plota ku trafiku ajror ndërpritet nga një tjetër pjesë (tokë) e transportit.

Minimum Stay - është numri i ditëve që fare është i vlefshëm gjatë qëndrimit të pasagjerit.

SU (Sunday Rule) - ose rregulli i kthimit të së dielës. Gjatë zbatimit të kësaj politike, udhëtarët mund të hyjnë në udhëtimin e kthimit jo më vonë se e diela e ardhshme pas datës së mbërritjes në pikën e rradhës (nevoja është nata e kaluar në destinacion nga e shtuna deri të dielën).

Maximum stay - është periudha maksimale e vlefshmërisë së tarifës së aplikueshme (qëndrimi maksimal në destinacion). Është llogaritur nga data e udhëtimit.

Rebooking - është një ndryshim në datën e fluturimit ose numrin e fluturimit.

Revalidace - është një ndryshim i datës ose numri i fluturimit për bileta elektronike (numri i biletave është ende i njëjtë).

Reissue - është një ndryshim i biletës në këmbim të një bilete të re (numri i biletave ndryshohet).

Voluntary change – ndryshimi bëhet me kërkesën e udhëtarit.

Involuntary change – linja ajrore ndryshon orarin (ndryshon kohën, anulon fluturimin, etj)

Rerouting  - është një ndryshim në itinerarin e rrugës, kur është e nevojshme.

Baggage Allowance – numri i bagazheve ose pesha e bagazhit që mund të merret falas nga udhëtari (në pjesen e ndarjes të avionit për bagazhet)

Cancelation fee – tarifa e anulimit

 

Rebooking fee – tarifa ndryshimit

Code share flight –jë fluturim mbi të cilin ndahen vendet ndërmjet të paktën dy linjave ajrore (fluturimi i drejtuar nga një carrier tjetër ku ky carrier ka një pjesë të kapacitetit që është duke u përdorur).

Domestic flight – fluturim brenda një shteti

Segment - është një segment fluturimi, GDS merr një komision nga secili transportues për cdo segment të fluturimit.

Waiting list – lista e pritjes është një listë e pasagjerëve që janë të interesuar në vende me një çmim të caktuar që aktualisht janë shitur.

Itinerář – orari i udhëtimit, ku udhëtarët mund të gjejnë informacion të detajuar rreth fluturimit të tyre.

No show –një pasagjer i cili nuk u shfaq për një fluturim.

bottom of page