top of page

TRAVELPORT COMPETITIVE
INSIGHTS

ANALIZONI SJELLJET E UDHËTAREVE TUAJ

GettyImages-166086085.jpeg

Travelport Competitive Insights jep informacion mbi atë që kërkojnë dhe prenotojnë udhëtarët. Këto të dhëna të vlefshme të industrisë (MIDT) dhe analitika të dobishme mund t'ju ndihmojnë të përmirësoni performancën e biznesit tuaj të udhëtimit dhe t'i përshtatni ofertat klientëve tuaj.

KONKURENCA

Krahasoni biznesin tuaj me të tjerët në një kontekst kuptimplotë

Vizualizoni mundësitë e rritjes se bizneesit tuaj

Gjeni se ku qëndrojnë mundësitë e reja

UDHËTARI

Kuptoni tendencat aktuale dhe të ardhshme në turizëm

Njohni  ndryshimet në sjellje

Zbuloni dallimet rajonale

PARTNERËT

Më mirë tregoni transportuesve se cila është vlera juaj e shtuar

Pozicion më i mirë negociues

Mbani gjurmët e promovimeve

Brand Elements Icon Set Functional Sand_Online Travel Agents.png
Brand Elements Icon Set Functional Sand_Partner.png
Brand Elements Icon Set Functional Sand_People.png

Financa

Kur keni nevojë të planifikoni buxhetet për vitin e ardhshëm, informacioni i tregut do t'ju ndihmojë të vendosni qëllime për rritje të mëtejshme.

Shitje dhe Marketingu

Të dhënat e sjelljes së udhëtarëve mund të tregojnë prirje të reja. Sipas tyre, ju mund t'i rregulloni materialet tuaja të marketingut për t'iu përshtatur nevojave reale, dhe shitësit tuaj mund të përqëndrohen në këto kërkesa.

Analiza

Pasi të keni analizuar se sa mirë po shitet një vit i veçantë, mund të rregulloni politikën tuaj të çmimeve dhe të përmirësoni konvertimin tuaj.

Blerje

Negocioni kushte më të mira me furnizuesit në lidhje me atë se si jeni në treg tani.

Brand Elements Icon Set Functional Sand_Upsell.png
Brand Elements Icon Set Functional Sand_Travel Choice.png
Brand Elements Icon Set Functional Sand_Virtual Reality.png
Brand Elements Icon Set Functional Sand_Tools.png

Një përmbledhje e mjedisit tuaj konkurrues përfshin:

Přehled nejprodávanějších destinací a dopravců

Rritja aktuale e rezervimeve në krahasim me standardin e industrisë

Metrikat e nivelit të udhëtarëve

Analiza fleksibile e kërkimit

Ju do të merrni të dhëna në lidhje me konkurrencën tuaj, të tilla si:

Aftësia për të krahasuar rezervimet me konkurrentët tuaj

Dallimet në rezultatet e biznesit

Pasqyrë e marrëveshjeve për itineraret individuale

Verifikimi i politikës së çmimeve

Një përmbledhje në nivelin e tregut do t'ju lejojë të:

Analizoni tregun në thellësi dhe kërkoni mundësi të reja

Shihni destinacionet dhe vendet për të identifikuar itineraret dhe linjat ajrore kryesorë

Përqendrohuni në rezultatet dhe rrisni avantazhin tuaj konkurrues:

Fitoni para në mundësitë e reja të rritjes bazuar në krahasimet me konkurrencën

Sigurohuni që buxheti juaj i marketingut të shpenzohet në destinacionet e duhura në kohën e duhur

Negocioni kontrata më të favorshme me furnizuesit tuaj

Merrni të dhëna për atë që duan klientët dhe tregu

Verifikoni se si qëndroni në treg në krahasim me konkurrencën tuaj

bottom of page