top of page

TRAVELPORT AUTOMATED
EXCHANGE

SHKËMBIMI AUTOMATIK 
I BILETAVE

GettyImages-465353165.jpeg

Travelport Automated Exchange automatizon funksionin kompleks të ndryshimit të çmimit të një itinerar dhe lejon agjentët të ndryshojnë në mënyrë efikase çmimin e një bilete në pak sekonda. I gjithë procesi i kërkimit të të dhënave origjinale të biletave, interpretimi i saktë i rregullave tarifore, përpilimi i tarifave të reja dhe ruajtja e të dhënave të shkëmbimit është i automatizuar. Agjenti mund të kërkojë që Travelport Automated Exchange të lëshojë një biletë ose mund ta lëshojë atë manualisht.

Brand Elements Icon Set Functional Sand_Five Star Rating .png

EXCHANGE NËPËRMJET TRAVELPORT AUTOMATED EXCHANGE

Eshtë e garantuar falë kushteve të përcaktuara në kategorinë 31. Një listën e linjave ajrore që kodojnë kategorinë 31 dhe marrin pjesë në aplikacionin Travelport Automated Exchange mund të gjendet në MyTravelport.

Mundësia e përdorimit

Shkëmbimi i biletave plotësisht të papërdorura para nisjes

Shkëmbimet e biletave të përdorura pjesërisht pas nisjes

Biletat e lëshuara për tarifat e publikuara dhe private, përfshirë biletat e IT / BT dhe tarifat me një account code.

Shkëmbimi i biletave me një rimbursim të pjesshëm në EMD, i cili më pas lëshohet automatikisht.

Shkëmbimi i biletave në PNR të re pa *HTE
Dënimi për ndryshimin e rezervimit aplikohet automatikisht dhe agjenti mund të zgjedhë mënyrën në të cilën do të zgjidhet:
  • EMD - do të lëshohet automatikisht në të njëjtën kohë me biletën
     
  • Si Takse - agjenti duhet të vendosi emertimin  e takses sipas kërkesës së linjes
     
  • Të tjera - p.sh. për të mbledhur një gjobë në Fare

Metodat e rillogaritjes

Blerja më e mirë në të njëjtën klasë

Vlerësoni të njëjtën gjë sipas rezervimit origjinal

Vlerësoni pa gjobë

bottom of page