top of page
Path-431.png

Shtatë mrekulli. Shtatë ditë.

Për të vënë në provë platformën tonë moderne, ne dërguam Jamie 'Adventureman' McDonald në të gjithë botën për të vizituar Shtatë mrekullitë e botës në shtatë ditë, në një përpjekje GUINNESS WORLD RECORDS™. Të gjitha në transportin publik. Të gjitha të mundësuara nga Travelport+.

Sfida

 DITA 01   .....................................

Mbërritja në Pekin

MURI I MADH I KINËS

Gati. Pergatitu. Ec. Sfida e Aventurierit fillon me lindjen e diellit në një nga mrekullitë më të njohura te botës. A duket me te vertete kjo strukturë nga hapësira? Jo sipas NASA-s. Por është një pikënisje e fuqishme, pasi  do të thotë të ngjitesh shumë shkallë. Dhe ajo që shkon lart duhet të bjeri (dhe shpejt) për të bërë fluturimin tjetër. Pyetja është...si?

Mbërritja:
06:30am

Koha deri në fluturimin tjetër: 7hrs 15mins

adventureman-hero.jpg
Group-1925-400x400.png

TAKONI AVENTURIERIN

Jamie McDonald is an adventurer, author, and motivational speaker who has broken multiple world records, all in the name of charity.

travelbag-circle-400x400.png

TAKONI TRAVELBAG

Find out more about the travel agency that made the 7 Wonders Challenge possible using Travelport+. Now that’s a modern retailer.

bottom of page