top of page

SEARCH CONTROL CONSOLE

KONTROLLI DINAMIK
PËRMBAJTJA

GettyImages-1182735722.jpeg

Search Control Console lejon të kontrolloni në mënyrë dinamike përmbajtjen që u shfaqet agjentëve ose pasagjerëve përmes çdo sistemi shitje të Travelport ose API. Duke krijuar rregulla, ju mund të akordoni përmbajtjen e shfaqur që të jetë sa më relevante të jetë e mundur.

LINJAT AJRORE TË PREFERUARA

Imagjinoni që keni përmbushur 95% të objektivit tuaj të shitjes së biletave. Ju keni ende pjesën tjetër të muajit perpaa, ku mund të shfaqni në mënyrë preferenciale linjen ajrore X dhe të rrisni shitjet.

PËRMBAJTJA QË TË DALLON TY

A nuk munden agjentët tuaj të aksesojne tarifat neto? Rritni të ardhurat duke çaktivizuar tarifat jofitimprurëse.

MBANI KONTENTIN TUAJ NE KONTROLL

Sigurohuni që përmbajtja juaj të shfaqet në mënyrë të barabartë në kanalet online dhe offline. Dalloni veten në kanalet e shitjes dhe rrisni shitjet.

ULNI KOSTOT

Duke përdorur search control console  për të zvogëluar varësinë  nga zhvilluesit dhe programuesit. Kështu që ju mund të investoni paratë e kursyera në diçka tjetër.

Brand Elements Icon Set Functional Sand_Adjust.png
Brand Elements Icon Set Functional Sand_Airline.png
Brand Elements Icon Set Functional Sand_Growth.png
Brand Elements Icon Set Functional Sand_Cost Saving.png

VETITË

Qasja në 27 kategori rregullash, falë të cilave do të rregulloni mirë përmbajtjen e shfaqur dhe do ta keni nën kontroll
Rregullat janë aktive brenda 10 minutave pas ngarkimit
Ndërfaqja e unifikuar e përdoruesit për menaxhimin e të gjithë përmbajtjes
Mbani nën kontroll përmbajtjen në të gjitha kanalet e shitjes
ID e kanalit: Shikoni përmbajtje të personalizuara sipas personit, pajisjes dhe kanaleve të shitjes

SHEMBUJ TË PËRMBAJTJES  NË SHITJE

PROMOVIMI I DISPONUESHMËRISË
Në pamjen neutrale, lëvizni një linje ajrore lart ose lëvizeni atë më lart se pozicioni origjinal.
HEQJA E DISPONUESHMËRISË
Në pamjen neutrale te availability, linjen ajrore lëvizeni poshtë ose nga pozicioni  origjinal.
KUFIZIMET E TARIFAVE
Për shembull, shisni me shume tarifat tuaja te preferuara per korporatat ose tarifat speciale.
NDALIMI I LINJËS AJRORE
Bllokoni nje linje te caktuar ajrore ose kombinimet codeshare te saj.
Eleminoni pikat e tranzitit te padeshiruar.
TARIFAT E BRAND-EVE
Ky rregull lejon, ose anasjelltas ndalon, përfshirjen e branded fares nga linja ajrore.
LINJAT AJRORE TË RËNDËSISHME
Ky rregull lejon që një linje e caktuar të shfaqet në rezultatet e kërkimit, pavarësisht orareve më të mira apo  çmimit me te lire.
KUFIYIMET E TARIFAVE
Përdorni disa kritere menjëherë: kufizoni kodet e caktuara të tarifave,  tarifat familjare, kodet e rezervimit, klasat, rregullat e tarifave, ose llojin e tarifave.
KUFIYIMETE E LIDHJES
Rregulli vendos oraret me te mira.
VENDOS TRANYITËT
Vendosni opsionet e traziteve ose jepni përparësi fluturimeve direkte
bottom of page