top of page

QUEUE PROCESSOR

MENAXHONI  QUEUE-TË

GettyImages-125977483.jpeg

Qindra queue të përpunuara dhe mijëra PNR të rishpërndara çdo ditë. Shërbim pa ndërprerje 24 orë në ditë, 7 ditë në javë.

Brand Elements Icon Set Functional Sand_

KONTROLLONI AUTOMATIKISHT QUEUE TUAJ
 

Queue Processor është një sistem i menaxhimit të queueve. Kjo ju lejon të shpërndani në mënyrë të besueshme dhe të vazhdueshme rezervime midis PCC-ve tuaja, queueve dhe pa pasur nevojë për shërbim. Ju do të merrni një gamë të gjerë opsionesh për përshtatjen e procesit të queve sipas nevojave individuale të agjencisë suaj të udhëtimit.

SHUMË PËRFITIME PËR JU

Stabiliteti dhe besueshmëria

Ulje e konsiderueshme e kostos, optimizimi i procesit të klasifikimit dhe shmangia e transaksioneve të panevojshme

Niveli i lartë i personalizimit

Optimizimi i strukturës para renditjes së QUEUEVE

Tejkalimi i gabimeve dhe defekteve kritike

Krijimi automatik i kategorive që mungojnë

Krijimi i kategorive dhe raportimi i gabimeve me email

Në fushën DOCI në delerat e GOL IBE

Funksioni i shtuar për të renditur PNR sipas informacionit

Mundësia e heqjes automatike të segmenteve HX nga PNR = më pak ADM nga linjat ajrore.

QUEUE PROCESSOR

Shikoni explainer dhe njihuni me funksionalitetet individuale në më shumë detaje.

bottom of page