top of page

PRINT ARCHIVE

DOKUMENTE NGA SMARTPOINT

GettyImages-456590505.jpeg

Printoni  dhe ruani me lehtësi dokumentet direkt nga Travelport Smartpoint. Shkarkoni dhe përdorni falas.

TRAVELPORT+  SUPORT

Falë Arkivit të Printimit, ju mund të printoni dokumente nga Travelport Smartpoint dhe t'i ruani në kompjuterin ose laptopin tuaj. Shkarkoni plug-inin  dhe përdorni atë falas.

NJË MJET I THJESHTË

NDIHMË SHUMË E MADHE

Ridrejtoni printimet nga Travelport Smartpoint. Dokumentet ruhen në hard diskun e kompjuterit tuaj në vend që të dërgohen në një printer.

Arkivi i printimit rendit dhe riemërton dokumentet sipas llojit, kështu që ju mund t'i kërkoni me lehtësi.

Ju gjithashtu mund të kërkoni dokumente dhe t'i ndani ato me email.

KURSEN PARA 

MBRON MJEDISIN

Jo vetëm që Arkivi i Printimit është falas, por ju kursen edhe koston e printimit standard, sepse ju mund të printoni çdo dokument vetëm nëse ju nevojitet vërtet. Mund të krijoni një arkiv të dobishëm nga dokumentet e ruajtura në kompjuterin tuaj. Për të mos përmendur shpëtimin e pyjeve.

Brand Elements Icon Set Functional Sand_
Brand Elements Icon Set Functional Sand_
Brand Elements Icon Set Functional Sand_

Si punon?

Arkivi i Printimit identifikon llojet e skedarëve dhe më pas i riemërton ato dhe i ruan ato në nëndirektorite e mëposhtme:

 • 01_agent cpn - përmban agjente kuponë  të shënuar me numrin e biletës, kodin e linjes ajrore datën e lëshimit dhe emrin e pasagjerit.
   

 • 02_psgr cpn - përmban kuponë PASSENGER.
   

 • 03_uccf - përmban forma universale të tarifës së kredisë.
   

 • 04_itinerar - përmban itinerarin.
   

 • 05_refund - përmban njoftime për rimbursim.
   

 • 06_emd - përmban shënime rreth EMD.
   

 • 10_sourcedir - drejtoria ku ruhen skedarët e krijuar nga Galileo Print Manager.
   

 • 11_backupdir - përmban një kopje rezervë të të gjithë skedarëve të pa renditur dhe pa emër.
   

 • 12_log - përmban një regjistrim të të gjitha aktiviteteve të Arkivit të Printimit.
   

 • 13_wrongdir - përmban të gjithë skedarët e mbetur të paidentifikueshëm.

PRINT ARCHIVE

Shkarkoni dhe përdorni falas

bottom of page