top of page

MIR
MACHINE INTERFACE RECORD

EKSPORTI I TË DHËNAVE

GettyImages-84231878.jpeg

Eksportoni me lehtësi të dhënat nga sistemi i rezervimit Travelport+, lidhni sistemet tuaja të kontabilitetit dhe faturimit dhe automatizoni përpunimin e të dhënave.

Brand Elements Icon Set Functional Sand_

SI FUNKSIONON TRAVELPORT + DHE SISTEMI BACK OFICE  MIR?

Ky është një eksport i automatizuar i të dhënave nga rezervimet e krijuara në Travelport+. Të dhënat gjenerohen automatikisht kur bileta shtypet, ndryshimi i saj, VOID, por edhe pas një urdhri manual nga operatori. Të gjitha të dhënat e krijuara në këtë mënyrë ruhen në skedarë teksti, nga të cilët informacioni mund të importohet në aplikacionet aktual qe jeni duke përdorur. Travelport+ MIR siguron në të vërtetë të gjithë informacionin nga rezervimet, kështu që është e mundur të përpunohen të dhënat, për shembull, në statistikat dhe raportet e shitjeve për kompanitë individuale, ose si rezultate të shitjeve për klientët individualë.

AVANTAZHET KRYESORE

Përpunimi i lehtë i të dhënave të krijuara.

Instalim i lehtë dhe eksport  në një drejtori lokale ose të rrjetit.

Dokumentacion i detajuar duke përfshirë shembuj.

Përvojë e gjerë në tregjet lokale.

DOKUMENTACION TEKNIK

Lexoni dokumentacionin teknik.

bottom of page