top of page

GROUP PROCESSOR

REZERVIM GRUPI ME
SEGMENTE PASIVE

GettyImages-599944317.jpeg

Asistent për krijimin e rezervimeve pasive të grupit të krijuara nga linja ajrore.

CFARË JU OFRON GROUP PROCESSORI?

Krijimi automatik i një rezervimi pasiv të grupit nëse linja ajrore përdor sistemin Altea

Efikasitet dhe besueshmëri më e lartë para se të lëshoni një biletë

Parandalon gabimet kur vendosni emrat e pasagjerëve

Krijimi automatik i Vendor Locatorit,  emri i grupit, emrat e udhëtarëve dhe fluturimet direkt nga emaili

Qasje e lehtë përmes quick menuse se Travelport Smartpoint

bottom of page