top of page

SIGURIM - GALILEO EVEREST

NEGOCIATA TË LEHTA 
DHE SIGURI

GettyImages-1156930511.jpeg

Sigurimi Galileo Everest One Click është një mjet për rregullimin e lehtë të sigurimit të udhëtimit, anulimin e dokumenteve të transportit dhe shpenzimet mjekësore për rezervimet e biletave.

GALILEO EVEREST 2003 FROMPAGE

Nënsistemi i modulit bazë të programit Galileo Everest që u mundëson vizitorëve në faqen e internetit të agjencisë tuaj që të marrin sigurime online.

GALILEO EVEREST 2003 INTEGRATE

Nënsistemi i modulit bazë të programit, i cili mundëson komunikimin e të dhënave XML me sistemet e rezervimit. Komunikimi i dyanshëm i sistemeve bëhet për të dërguar të dhëna në GE2003 Integroni dhe ktheni kërkesën në sistemin e rezervimit në një urdhër shërbimi gjithëpërfshirës.

Brand Elements Icon Set Functional Sand_Upload - Download.png
Brand Elements Icon Set Functional Sand_Travel Insurance.png
bottom of page